Kamen Bosuta

Bosuta je prirodni kamen koji je dobio ime po istoimenom selu u opštini Aranđelovac. Bosuta je crvenkaste i žute boje. Koristi se za oblaganje zidova, ograda, popločavanje staza. Debljina ovog kamena je različita u zavisnosti od obrade, ali je približno oko 6cm. Selo Bosuta ima oko 600 stanovnika, ali je iako tako malo Srbiji pružilo veoma kvalitetan prirodni kamen. Bosuta je kamen koji se može ugraditi na više načina u zavisnosti od oblika i želje kupca, a najprisutnije su štanglice od ovog kamena, lomljena i sečena Bosuta.